Szablon do kontroli realizacji modelu biznesowego

Oto kolejne narzędzie służące monitorowaniu przebiegu realizacji modelu biznesowego dowolnej organizacji. Zarządzanie strukturą działań jest o wiele łatwiejsze jeśli się ma do dyspozycji tak wyrafinowany szablon. Istota zarządzania przy pomocy BMC polega na płynnym przenoszeniu poszczególnych działań w wyznaczone przez model BMC przestrzenie. W strukturze zawiera on dziewięć przestrzeni, na których powinna się skupić każda firma, która zamierza osiągnąć sukces.


Business Model Canvas (BMC)


1. Segmenty klientów to filar struktury. Segment klientów jest jednostką, wokół której skupiają się wszystkie działania.
2. Unikatowa propozycja wartości. Bez niej żaden model biznesu nie ma szans na powodzenie. Każdy biznes wymaga klarownej struktury. Unikalna wartość dostarczana klientowi jest tym, co odróżnia firmę od jej konkurentów.
3. Kanały Komunikacji. Marketing prowadzony racjonalnie wymaga dbałości o klienta. Kanały komunikacyjne pozwalają zbadać, co jest ważne dla konsumentów i, czy oferowana wartość ma dla klienta jakiekolwiek znaczenie.
4. Relacje z klientem można kształtować na dwa sposoby. Można dopuścić do zażyłości na różnym poziomie, albo obsługiwać wszystkich w sposób automatyczny.
5. Strumienie przychodów. Organizacja dzięki temu punktowi ma zapewniony byt i rozwój.
6. Kluczowe zasoby można podzielić na cztery grupy:
– fizyczne
– intelektualne
– ludzkie
– finansowe
7. Kluczowe działania mają wiele podobieństw z kluczowymi zasobami. Są podejmowane zgodnie z potrzebami. Optymalizacja to kluczowy termin odnoszący się do dwóch powyższych punktów.
8. Kluczowi partnerzy to podmioty zaangażowane w działania organizacji w różne działania związane z realizacją modelu biznesowego. Możliwe je zaangażowanie dwóch lub więcej podmiotów komplementarnych. Uzupełniających wzajemnie swoje oferty. Jeśli firmy należą do tej samej branży, mówimy o sojuszu. Sojusznicy mogą realizować ofertę odnoszącą się do zaspokajania takich samych potrzeb lub wypuszczać na rynek substytuty ogarniające wspólnie z konkurencją znacznie większe przestrzenie rynku.
9. Struktura kosztów. Koszty można policzyć kiedy już określimy wszystkie powyższe punkty z listy. Odnośnie kosztów firma może realizować dwie strategie:
minimalizująca wszelkie wydatki rozciągając wytwórczość na znaczne przestrzenie rynku, korzystając z dźwigni, jaka dale skala oferty
optymalizującą koszty, skupia się na maksymalizacji wartości dodanej.